lördag 30 juni 2012

Lokaltips: Äsphult och Åbro

Mellan Äsphult och Bosarpasjön finns något så sällsynt som en lokal där tvåfläckad trollslända är lätt att se eftersom dammen är liten och den flyger nära stranden. En brunvattengöl vid Åbro bidrar till att göra artlistan under ett dagsbesök i trakten diger.

Den östra dammen sedd från östra sidan mot sydväst.
I Äsphultsdammarna finns tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata och trots att det är stillastående vatten gott om flodflickslända Platycnemis pennipes. Dessutom finns många av de arter som är vanliga vid stillastående vatten, som tidig mosaikslända Brachytron pratense. Tvåfläckad trollslända är notoriskt svårsedd då den framförallt flyger över vattnet, gärna en bit från stranden. Men eftersom Äsphultsdammen är så pass liten går det bra att observera dem från land. Vid ett besök i slutet av juni 2010 flög flera stycken nära land i södra hörnet av dammen.

Vid en myrgöl vid Åbro, bara ca 1,5 km fågelvägen söder om Äsphultsdammarna finns kraftig smaragdflickslända Lestes dryas, starrmosaikslända Aeshna juncea och gungflymosaikslända Aeshna subarctica. I en damm norr om Äsphult finns också citronfläckad kärrtrollslända Leuchorrhinia pectoralis.
Tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata
Äsphult ligger ca fem kilometer norr om Linderöd. Från Äsphult, ta vägen västerut mot Bosarpasjön/Badplats, man passerar en avtagsväg till höger till N. Pårup. Efter en dryg kilometer, ta en liten väg till höger, det ligger ett par sommarstugor på en höjd precis vid korsningen. Det går att parkera i skogen direkt efter korsningen. Ca 100 meter längre fram kommer man till en beteshage på höger sida, med den mest intressanta av dammarna i bortkanten.  Leta framförallt efter tvåfläckad trollslända i det södra hörnet av dammen. Den andra dammen, som i stort sett saknar strandvegetation, och är artfattig, ligger längre fram på andra sidan av vägen. Buss 554 går från Kristianstad till Äsphult, åtminstone på vardagar. I övrigt är möjligheten att komma hit med allmänna kommunikationsmedel begränsad. Det går också att komma till Linderöd med Skåneexpressen 1 som går mellan Malmö och Kristianstad, men härifrån är det ca sju kilometer till dammarna, via Äsphult.

För att hitta till Åbro kan man också utgå från Äsphult. Ta där söderut i ca 1,5 km tills skylt visar väg åt höger mot Åbro. Följ vägen tills du når den fjärde korsningen i byn, där du bör kunna parkera. Pölen ligger ca 50 meter åt sydväst från korsningen och kan anas från vägen genom den glesa granskogen.

För att komma till platsen med citronfläckad kärrtrollslända Leuchorrhinia pectoralis, ta till vänster (norrut) just efter Äsphults kyrka, mot Äsphults ora. Efter ca två kilometer, ca 200 meter innan bron över Vramsån, ligger en liten damm just vid vägen mitt emot ett hus. Det är begränsat med parkeringsmöjligheter, men det går till exempel att stanna just efter Vramsån.

Tack till Torgny Gustafsson för detta lokaltips.
/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar