tisdag 6 mars 2012

Vinterflickslända på g

Vinterflickslända Sympecma fusca, juni, Färjestaden Öland
Förra veckans varma och soliga dagar lockade fram diverse insekter och resulterade inte minst i årets första vinterflickslända Sympecma fusca. Vi har skrivit om arten tidigare, när det begav sig förra året, se det inlägget här.

Årets första rapporterades från Degebergatrakten i Skåne (av Leif Karlsson, se mer om fyndet på Artportalen), alldeles intill en av de dammar det skånska trollsländeprojektet besökte en dag i slutet av maj 2010. Det var en ovanligt sen vår, vilket resulterade i att exkursionsdeltagarna inte såg en enda slända på hela dagen, trots det sena datumet. Om där funnits vinterflicksländor på lokalen då hade de med stor sannolikhet hittats, men så var alltså inte fallet. Nu kan arten förstås ha kommit dit senare, men annars visar detta förstås ännu en gång hur ytterst svåra vinterflicksländorna kan vara att lokalisera. Kolla bilden ovan, den ger en liten aning om hur svårsedda de kan vara. 

Jag skrev i det skånska projektets årsrapport för 2010, att vinterflickslända "rapporterats klart mindre än förväntat. Efter förra säsongen meddelade vi att fynd av denna art ska dokumenteras. Efter granskning av rapporterna finns det idag därför ännu färre fynd än de vi redovisade förra året. Det finns flera skäl till att arten inte hittats i den utsträckning som man kunde ha förväntat sig. Det första är förstås helt enkelt att den kanske är ovanlig eller att den inte uppmärksammas. Det kan också vara så, att vinterflicksländan, som har en tydligt utpräglad sydostlig utbredning, finns mest i delar av Skåne som ännu inte besökts i samma utsträckning som rutorna i västra Skåne. Väldigt få rutor i östra Skåne har nämligen bokats och från Danmark finns inga fynd alls, vilket kan ses som ett stöd för teorin att arten hittills saknas i västra Skåne. Vi skriver 'hittills', då det mesta tyder på att den i övriga delar av det kända utbredningsområdet i Sverige utökar sitt utbredningsområde."

Samma individ som ovan.
Detta stämmer i allra högsta grad fortfarande, även om det gjordes några fler fynd 2011 än tidigare. Under perioden 2009-2011 finns det ändå endast godkända fynd från fem rutor i Skåne. Av dessa ligger samtliga i nordost. Enda undantaget utgör ett fynd vid Harlösa (Ängstorpsdammen, Jan Pröjts). Herculesdammarna utanför Kristianstad verkar vara en pålitlig lokal för den som vill studera arten närmare. Det rekommenderas, för man lär sig en del om hur man kan hitta dem när man väl sett dem själv.

Eftersom arten övervintrar som vuxen har man förstås teoretiskt sett chans att hitta den året om. Inga sådana individer har mig veterligen rapporterats i Sverige, men det kanske heller inte är någon som letat. Är man het på det rekommenderas att lägga tid på att söka i täta bestånd av ljung eller krypvide. Detta är enligt nederländska studier vanligaste substratet att övervintra i. 

Teneral vinterflickslända, juli, Portugal
För den som är sugen på sibirisk vinterflickslända Sympecma paedisca finns det både bra och dåliga tidender. De bra är att arten verkar öka och bre ut sig i södra Finland. De dåliga är att den minskar på kontinenten. I Nederländerna har man konstaterat att vinterflickslända S. fusca kan uppträda mycket dominant mot sibirisk och att detta möjligen kan påverka den senare artens spridning norrut. Vinterflickslända saknas för övrigt i Finland. Man ska nog inte lägga för mycket vikt på dessa eventuella samband, men intressant är det hur som helst. Tyvärr saknar jag bild på sibirisk så jag lägger in en teneral vanlig istället. Så ser de alltså ut då, helt annorlunda mot slitna, gamla ex på våren. Bilder på sibirisk kan ni kolla på här.

Till helgen kommer varmare temperaturer åter. Själv har jag ingen möjlighet att vara ute i fält men jag hoppas ni som läser detta letar flitigt vidare. Lycka till!
/Magnus

PS Mycket fokus på Skåne här. Vinterflickslända finns i övrigt och ofta betydligt mer förekommande i de sydöstra landskapen upp till Västmanland, inkl Öland och Gotland. Inga fynd i Danmark. DS2 kommentarer:

  1. Om man vill se den måste den skrämmas upp. Gällande Ängstorpsdammen finns det ju en ljungbestånd på heden söderut, det är kanske där de övervintrar? Ska kolla närmare vid nästa besök.

    SvaraRadera
  2. Hej, vi har sett vinterflickslända på många ställen söder om Stockholm. Mitt tips är att ni ska leta i grusgropar eller på liknande platser. Där kan man hitta dem på solpunkter sittande på stenar i vindskyddade lägen.

    SvaraRadera