tisdag 6 september 2011

Fyndet av nya Sverigearten Sympetrum pedemontanum – upptäckarnas egen historia

Sympetrum pedemontanum, Ramsjöholm, foto Michael Andersson
Timothy Karlsson, Michael Andersson och Anders Ahlstrand hittade i lördags Sveriges första exemplar av ängstrollsländan Sympetrum pedemontanum, vilket vi skrev om här. Det var fantastiskt kul och spännande tyckte vi alla som hörde om det, vilket inte blev mindre häpnadsväckande när de dagen efter rapporterade inte mindre än 50 ex – en hel population! Och i inlandet dessutom, i Jönköpings kommun, långt ifrån kusten där vi väl till mans trott en art som denna skulle dyka upp. Att den exakta fyndlokalen dessutom hemlighölls gjorde inte spekulationerna kring fyndet och själva händelsen mindre fascinerande.

Av olika skäl valde de att inte lämna ifrån sig den exakta lokalen direkt, ett beslut som lämnade en viss bitter eftersmak, då en del av de som hörde av sig var direkt oförstående och respektlösa. Timothy och Michael har nu valt att berätta om hur upptäckten gick till, omständigheterna kring fyndet, hur lokalen ser ut och hur man hittar dit. Epitheca vill ännu en gång rikta ett stort grattis till de alla tre!


Vi (Timothy och Michael) träffade i somras på naturguidningar i kommunen fältbiologen Anders. Trollsländor pratades det om och att vi var intresserade av att inte minst få se blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens. Anders hade sett denna under utterinventering men bara på ett enda ställe. Han lovade att höra av sig så vi tillsammans kunde åka och titta. I lördags morse ringde han så och efter snabb överläggning åkte vi alla tre ut dit. En hel del andra trollsländor var i luften och senare även en hane av den blåbandade: dagen var räddad! När vi håller på att packa ihop för att åka hem ser vi en röd ängstrollslända Sympetrum sp vila på ett blad bredvid oss, som om den ville visa sig just för oss. Michael var närmast och tog håven, och fick den men vegetationen var hög och håven trycktes mot det långa gräset. Den fanns ändå inte i håven, men Anders såg att den gömde sig i gräset så vi satt på knä och letade, efter en halv minut kryper den framför Timothy och han kupar händerna och tar den. Och sen i burken. Under tumultet knäcks nog vingen.    

Vi tar fyndet med oss hem för artbestämning och väl hemma förstår vi vad vi hittat och biotopbeskrivningen i "Trollsländor i Europa" är klockren. Det måste finnas fler. Nästa morgon på plats ser vi 50st i luften bara 20 m från den plats vi hittade den första. BINGO! Vi följer och studerar dem sedan under resten av dagen.   

Huskvarnaån är platsen för fyndet. Ån är mycket strid och slingrar sig och har många anslutande bäckar och diken. På båda sidorna av ån är det odlad mark men just nu gör översvämningar att flera fält står under 1 dm vatten. Den svämmar ofta över sina breddar just här, så marken är lerig och åkanterna farliga med stor rasrisk. Den ”bandade ängstrollsländan” S. pedemontanum flyger vid åkanten, i anslutande diken, och parning/äggläggning/revirhållande är observerat vid översvämningarna på åkrarna.

I övrigt har vi hittat bland annat fyra arter ängstrollsländor Sympetrum spp, blå- och blåbandad jungfruslända Calopteryx virgo & C. splendens, starr- och/eller gungflymosaikslända Aeshna juncea & A. subarctica och flodflickslända Platycnemis pennipes. Det fanns mycket annat också som vi inte dokumenterat. Lokalen är bara grym!
Eftersom det inte rörde sig om ett ensamt exemplar, utan en hel population av en ny art för landet, mailade vi Niklas Johansson på Länsstyrelsen om fyndet och situationen och bad om råd. Vi har haft kontakt tidigare då Michael är Faunaväktare m m. Platsen är inte skyddad på något sätt, men efter två dagars kontakt med berörda markägare och arrendatorer så är samtliga berörda, inklusive kommunen, informerade om situationen. Det fanns viss risk för förändringar då det sker arrendeskifte nästa år och då partier med sank åkermark kanske skulle dikas ut. Länsstyrelsen har därför pratat med berörda om framtiden. Det skördas också på alla fält runt omkring just nu och risk finns då förstås att detta kan påverka även platsen med S. pedemontanum.

Mer exakt så är platsen Huskvarnaån vid Ramsjöholm, ca 1,5 mil NO om Huskvarna. Trollsländorna hittar man 400 m söder om vägbron över ån. RT90 är 6413200, 1417800. Vägarna där ute på landet är enfiliga och mötesplatser används. Det är mycket dåligt med parkering och den smala vägen behöver skördemaskinerna som jobbar på alla fälten just nu. Hästarna i hagen som man kanske passerar smakar gärna på innehållet i din ryggsäck, de vet nog att man kan hitta mat där och är riktigt närgångna och STORA. Besökare måste låta bli att trampa ner det som odlas på alla fält och kan gå att skörda. Det är mycket stor rasrisk utmed hela ån pga av leran. Ett ras och man begravs eller sveps iväg av vattnet. Att samla in någon är väl olämpligt men det förstår väl alla trollsländefans. Fler vill kanske se dem nästa år igen. 

Arten trivs uppenbarligen på översvämmade åkrar. Huskvarnaån gör det på många ställen. Hoppas att alla trollsländeintresserade som besöker området den närmaste tiden kan hjälpa till att hitta fler lokaler i närheten när de ändå åker dit. En uppmaning som kan vara till stor hjälp för arten för vi vill ju behålla den i Sverige.
  
/Michael Andersson och Timothy Karlsson
På Artportalen hittas nu också exakt info om lokalen.


1 kommentar:

  1. Synd att ni fick dåligt bemötande! Grattis till ett häftigt fynd!

    Anders

    SvaraRadera