måndag 20 april 2015

De tidigaste fynden av trollsländor i Sverige

Guldtrollslända är en av de allra tidigaste arterna att flyga i Sverige.
Vinterflickslända Sympecma fusca är den första att ses varje vår, men då den övervintrar som vuxen/imago kan den därför teoretiskt ses när som helst även under vintern, så därför bortser vi från den arten här. Men vilka övriga arter är egentligen tidigast på vingarna?

Det är tyvärr inte helt enkelt att utifrån rapporterna på Artportalen säkert utläsa vilka som är de tidigaste fynden av flygande trollsländor. Söker man på fynd i april får man upp närmare 2 000 fynd, men dessa består till allra största delen av antingen larver eller vinterflickslända. 

Flera hundra fynd utgörs dessvärre av rapporter där rapportörerna inte angett om det varit vuxna eller larver, men i de flesta fall går det att gissa sig till vad som gäller. När det närmar sig gränsen för vad som kan anses vara rimligt för vuxna att börja flyga blir det knepigare. Som tur är rör det sig i många fall om arter som börjar flyga betydligt senare, och då kan man också anta att det rört sig om larver. 

Där finns också uppenbara felaktigheter, antagligen felinmatningar, t ex imago av tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum och pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa 29 april, två arter som börjar flyga långt senare än så. Att flera av dessa uppenbara fel ändå försetts med etiketten "rimligt/sannolikt" känns något märkligt.

Återstår gör ett hundratal, varav de allra flesta utgörs av obsar gjorda 29-30/4 respektive år. Våren 2014 var dock exceptionell, med många fynd tidigare än så. Med reservation för att jag missat något när jag tagit bort fynd som förefaller orimliga, direkta fel, troliga felinmatningar med mera, så utgörs de sex tidigaste flygande trollsländorna i Sverige av följande:
 • 23.4 2011 Fyrfläckad trollslända, Ög.
 • 26.4 2014 Nordisk kärrtrollslända, Sk.
 • 26.4 2014 Röd flickslända, Sk. 
 • 26.4 2014 Spjutflickslända, Sk. 
 • 26.4 2014 Mörk lyrflickslända, Sk. 
 • 26.4 2014 GuldtrollsländaSk.

Just "uppstigen" röd flickslända 1 maj 2009.
Det finns en del rapporter av vinterflickslända i månadsskiftet apr/maj som visat sig vara tenerala (unga) röda flicksländor. Att tänka på vid riktigt tidiga fynd av flicksländor, är att det kan föreligga så att säga omvänd förväxling, alltså att det faktiskt är vinterflickslända det rört sig om. 

Våren 2011 var väldigt varm så den fyrfläckade från 23 april känns inte orimlig, men dokumentation borde medfölja så extrema fynd. Det är förstås också enkelt att mata in fel datum, särskilt om det görs i efterhand.

De sex tidigaste arterna är normalt sett varje år följande:

 • Nordisk kärrtrollslända
 • Röd flickslända
 • Spjutflickslända
 • Fyrfläckad trollslända
 • Guldtrollslända
 • Mörk lyrflickslända

Har jag missat något fynd? Finns det tidigare som ej är rapporterade på AP? Meddela gärna oss i så fall.

/Magnus

FOTNOT: Detta är den tredje, uppdaterade versionen av detta inlägg. Vi har helt enkelt uppdaterat uppgifterna med tidiga fynd allt efter som de rapporterats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar