lördag 7 februari 2015

Historiska men dammiga vingslag

Sveriges första och Skånes hittills enda vandrande smaragflickslända.
Idag har jag nördat ner mig ytterligare, om det nu var möjligt. Under några givande timmar har jag tillsammans med Sigvard Svensson och med vägledning av Rune Bygebjerg letat genom och rotat runt bland Lunds universitets trollsländesamlingar. Det finns många anledningar att förkovra sig i det här ämnet så jag återkommer i ämnet med fördjupning. I detta inlägg tar jag bara några exempel på vad dagen hade att bjuda på.

Översta bilden visar Sveriges första och Skånes hittills enda vandrande smaragdflickslända (Lestes barbarus). Den insamlades av Kjell Ander högst upp på Håkull på Kullaberg 7 augusti 1963. Han skriver i Opusc. Ent. 1963, XXVIII:3, att den "utan granskning hamnade i cyankaliglaset" och att det var först vid hemkomsten, då han konsulterade litteratur, som han insåg vad han hittat. 

Det skulle dröja ända till 2011 innan arten åter observerades i Sverige (se här), men sen har det inte blivit fler fynd. Det är dock en art vi med all anledning har skäl att återkomma om, och det lär bli fler fynd i framtiden.

En hel låda med gungflymosaiksländor.
Cigarrlådan på bilden ovan rymmer en veritabel skatt, full som den är av insamlade gungflymosaiksländor (Aeshna subarctica) från främst Skåne. Gungflymosaikslända är knuten till miljöer med just gungfly, då honan lägger ägg i mer eller mindre flytande vitmossa. Därför har arten under inventeringen av Skåne 2009-2014 uteslutande hittats i just sådana miljöer. I södra Skåne är den typen av habitat mycket sällsynt, så att hitta många fynd från områden där den inte finns idag var mycket intressant. Samtliga är insamlade under 1930-talet, och man kan tänka sig att miljöerna strax därefter försvann i takt med att många torvmossar mötte sitt öde kring kriget. Då tog man dels ut torv till förbränning och dels plöjdes allt fler mossar upp.

Exempel på ett konvolut med insamlad trollslända.
Sista bilden är ett av alla tusentals omsorgsfullt vikta pappersark med insamlade trollsländor i. I det här fallet ett intressant fynd av grön mosaikslända (Aeshna viridis). Så här lyder första delen av texten på konvolutet: 

"Sk Vomb vid dammen invid Klingavallån utmed vägen Veberöd-Sjöbo 25/8 34. Här flög flera hanar och honor. De senares(?) obs. söka plats för äggläggning. Ingen Stratiodes här! eller i ån."

"Stratiodes" är vattenaloe, den växt som grön mosaikslända är knuten till. Observatören har alltså konstaterat förekomst av både honor och hanar av grön mosaikslända, och insett att det måste finnas aloe i närheten. Eftersöket har dock varit fruktlöst.

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar