fredag 6 februari 2015

Roliga fynd 2014

Den blå kejsartrollsländans segertåg fortsätter och 2014 sågs den för första gången i Vg.
Då ännu ett år har passerat är det dags att ta en titt i backspegeln på hur året var rent fyndmässigt. Nedan listar vi därför helt subjektivt rapporter från året som vi av olika skäl tycker är lite extra roliga. Perspektivet är nationellt så därför tas inte fynd med av kategorin ”andra till femte landskapsfyndet”, ”ny kommunart” o dyl. Dessa och liknande kategorier kan förstås bli intressanta att redovisa om några år, eller mer lokalt eller regionalt.

För Skånes del tas dock något exempel på mer regionalt intressanta fynd upp och nya skånska fenologirekord 2014 finns här.

Rapporterna minskar fortsatt

Ja de minskar, men ytterst marginellt jämfört med 2013. Det ska bli intressant att se hur 2015 artar sig då inventeringsprojektet i Skåne avslutades 2014.

Så här ser rapporteringen ut, där siffra inom parentes består av antalet skånska rapporter (uttag t o m 2013 gjordes 2013-11-29 så en del rapporter kan ha tillkommit men förändrar inget i sak):
Glada miner efter första moderna fyndet av dvärgflickslända i Sk.

1900-2006: 13 729 (976)
2007: 4 804 (604)
2008: 9 225 (1 637)
2009: 13 104 (3 767)
2010: 11 970 (4 316)
2011: 15 547 (6 987)
2012: 13 385 (4 317)
2013: 12 443 (5 540) 
2014: 12 019 (7 466)
(All fynddata från Artportalen)

Samtliga intressanta fynd som listas nedan är från Artportalens Catalogus. Denna är i stort behov av uppdatering, inte minst för att rapportörer kan få meddelanden om att arten de rapporterat inte tidigare setts i landskapet, trots att många fynd kan ha gjorts. 

I de fall en art är sedd för första gången i t ex ett landskap under året, men på flera lokaler, tas endast den första med. Allt är ej validerat och förteckningen ska verkligen inte ses som komplett. Några tydliga felaktigheter som hittades under genomgången är inte med, liksom sådana med markeringen ”?”, det vill säga ”artbestämning osäker”, då det inte är vår sak att avgöra om de uppgifterna är korrekta eller ej. Hittar du som läsare något som inte stämmer eller saknas får du å andra sidan gärna meddela oss om det.

Vi tar inte med rapporter som inkommit i efterhand då det är omöjligt för oss att se det. Med andra ord vet vi att det gjorts fler nya landskapsfynd de senaste åren än de vi redovisar i vår blogg, men det finns ingen funktion att kunna se det när folk rapporterar flera år efter obsen är gjord. 

Några reflektioner om fjolårets fynd

Nej det bidde inga nya Sverigefynd i år heller, vi får fortsatt vänta på de första karmintrollsländorna Crocothemis erythraea och västliga trädflicksländorna Chalcolestes viridis. Men minst sex nya landskapsfynd gjordes under 2014. Det är färre än de senaste åren (2011: 21, 2012: 26, 2013: 10) men fortfarande görs de och fler finns det garanterat att göra. Gästrikland, Hälsingland och Dalsland verkar vara landskap med mycket ringa trollsländedata. Bege er dit om ni vill bidra med många nya landskapsfynd!

Saknas gör några av de väntade nykomlingarna som helt uteblev, som klarblå mosaikslända Aeshna affinis och vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus. Bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum återkom inte under 2014 heller.

Nu till själva listan, och tack än en gång för 2013! 

Nya landskaps- eller lappmarksfynd

Månflickslända Coenagrion lunulatum
- Östebo SO, Skållerud, Dls, 14/6. Jan Olsson.

Höstmosaikslända Aeshna mixta
- Skräddar Djurberga fädbod, Orsa, Dlr, 25/7. Ingemar Alenäs.

Blå kejsartrollslända Anax imperator
- Krokmossen, Mölndal, Vg, 17/6. Magnus Rahm.

Brun kejsartrollslända Anax ephippiger
- Storskäret, Röder, Blidö s:n, Upl, 24/5. Björn Anderson. Mer om detta fynd här.

Gulfläckad glanstrollslända Somatochlora flavomaculata
- Saltmyrans torvtäkt, Arvidsjaur, Pi lm, 1/7. Stefan Holmberg.

Spetsfläckad trollslända Libellula fulva
- Verleskogen, Hålanda, Vg, 8/6. Rolf Edvardsson.

Andra intressanta fynd

Dvärgflickslända Nehalennia speciosa
- Norr om Möllarp, Sk, 20/7. Linda Birkedal, Torbjörn Tyler, Ulf Mörte. Första dokumenterade fyndet sedan 1800-talet. 

Mindre kejsartrollslända Anax parthenope
- Klagshamn stora kalkbrottet, Västra Klagstorp, Sk, 18/6-23/7. Sven Jönsson m fl. Som mest sågs fem ex vid ett tillfälle i området och både hanar och honor. Förra årets observerade parning har gett resultat? Mer om detta här.
- Dammarna, fd grustaget i Lärkeröd, Tåssjö, Sk, 18/7. Henrik Ehrenberg. Första observationen i nordvästra Skåne.

Noterbart är att inga observationer gjordes i andra landskap och har heller inte gjorts sedan 2011. Arten har fortfarande inte setts i Danmark.

Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
- Akkar, Jukkasjärvi, T lm, 5/7. Björn Anderson. En nygammal lokal, då det finns äldre uppgifter från samma område (detaljer hoppas vi kunna återkomma om). Fenologirekord också, med några veckor, men helt i linje med observationer i Finland under året, där den hittades på en ny lokal nära svenska gränsen.

Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
- Rosenlunds våtmark, Mörarp, Sk 27/5. Bengt Andersson. Första fyndet i västra Skåne, åtminstone i modern tid. Var kom den från? Arten är utdöd i Danmark.

Spetsfläckad trollslända Libellula fulva
- Hasslaröds ängar, Osby, Sk, 15/6. Sven Jönsson, Mikael Svensson. Första fyndet utanför kärnområdet i Rönne å sedan 1700-talet, då den var känd från ett vattendrag vid Vånga i nordost.

Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii 
- Sedd på några platser i Skåne, flest vid Trelleborg, men till skillnad från 2013 sågs inga tenerala exemplar sent under säsongen. Blir det fler där 2015?
- Sölve grustag, Sölvesborg, Bl, 6-7/7. Christer Bergendorff. Återigen observation här, senast var 2011.

Noterbart är att inga observationer gjorts i något annat landskap sedan 2012.

Föregåendes års sammanställningar

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar