onsdag 23 juli 2014

Sommarlägret blev en succé!

Annica Nettrup tog denna bild en av morgnarna strax innan avfärd.
Kanske har du redan läst eller hört om vårt läger då både radio, TV och olika tidningar var med oss på plats eller gjorde reportage/inslag av olika slag både under och efter lägret. Trevligt med så stort medialt intresse!

Vi var fler deltagare än någonsin tidigare, även personer utanför Skåne som exempelvis Tyskland, Västergötland, Norge och Danmark. Antalet gjorde att vi kunde vara minst tre grupper dagligen, så följaktligen besöktes ett stort antal inventeringsrutor under veckan. Vädret var kalas alla dagar utom första dagen vilket förstås också borgade för både gott om trollsländor och deltagare.

Glada miner i Glimåkra.
Roligaste fyndet var förstås den dvärgflickslända Nehalennia speciosa Linda Birkedal och hennes grupp hittade strax SSV Hågnarp under sista dagen. Fyndet utgör det första i Skåne sedan 1850-talet! Inte bara det dock, kanske är det faktiskt det allra första, då det enda fynd som finns sedan tidigare inte nödvändigtvis är skånskt. Det finns i samlingarna i Lund med högst bristfällig information, och kan vara någon annanstans från för att komplettera samlingarna, ett förfarande som inte alls är ovanligt. Nu behöver vi i alla fall inte tveka - dvärgflickslända finns i Skåne!

Lägret nådde nästan upp i 37-38 arter vilket är det högsta vi haft på något av våra läger. Dagsrekordet för en ruta var också högre än tidigare. En av grupperna hittade hela 28 arter i rutan som omfattar västra delarna av Perstorps samhälle. 28 arter i en ruta i mitten av juli är mycket bra!

Titta, en brun mosaikslända!
Vad som gladde mest förutom dvärgflicksländan var nog det stora antalet arter de allra flesta deltagare fick se fint under veckan. Antalet rutor med gungflymosaikslända Aeshna subarctica och mindre glanstrollslända Somatochlora arctica utökades "som vanligt" under lägret. Våra läger står nu för merparten av de kända lokalerna för dessa arter i Skåne. Det hittades nya lokaler för citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis och gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum sågs i många rutor. Den senare har uppenbarligen ett bra år. Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus gladde många som inte ser den särskilt ofta. Den är uppenbarligen inte alls ovanlig i rätt miljö i norra Skåne. 

Nu blir det inte fler läger, åtminstone inte i det skånska trollsländeprojektets regi, då det är dess sista säsong. Läger av den här typen är dock så oerhört givande och uppskattande att det bör kunna vara ett återkommande inslag om (när?) en svensk förening för trollsländeintresserade bildas.

Mer från lägret kommer säkerligen senare. Tack alla som var med och gjorde veckan så oerhört fin!

/Magnus
Dvärgflickslända, dock inte den individ som hittades i söndags.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar