söndag 3 maj 2015

Det finns skatter att finna i samlingarna!

Det är ofta svårt att tyda vad som står på de pyttesmå etiketterna.
Under våren och vintern har mina två kollegor i det skånska trollsländeprojektet Linda & Linda validerat inkomna rapporter av trollsländor på Artportalen. Under tiden har jag påbörjat sammanställning och författande av vår rapport, som ska utmynna i en atlas över Skånes trollsländor. Ett av syftena med det projektet har varit att få bättre kunskap om den skånska trollsländefaunan. Jämfört med flera andra liknande projekt, som fåglar och kärlväxter, utgörs den största skillnaden av att det saknas eller finns väldigt knapphändig historisk information att göra jämförelser med. Det är med andra ord svårt för oss i väldigt många fall att veta om en art har minskat eller utökat sin utbredning i Skåne.

Det finns en del äldre material publicerat, t ex om trollsländor i nordöstra Skåne under mitten av 1800-talet och vi har fått äldre data på några arter av ArtDatabanken. Största källan utgörs annars av samlingar, som de på Zoologiska Museet i Lund. Det är väldigt synd att vi inte tänkt på detta tidigare, men bättre sent än aldrig får man väl säga i det här fallet. Undertecknad har utifrån inventeringsresultatet 2009-2014 tagit fram en lista över arter vi allra helst skulle vilja veta mer om. Det kan vara arter som vi misstänker funnits mer utbrett tidigare, arter vi har väldigt lite information om, med flera skäl.

Ofta är det svårt då de är i dåligt skick.
Under våren inleddes därför samtal med museet och en plan togs fram hur vi skulle gå vidare. Det första vi gjorde var att i den s k huvudsamlingen plocka fram alla de individer som finns av de prioriterade arterna enligt listan och individregistrera dessa. Det innebar att vi fick fram historiska fyndorter för arter som idag är begränsade till skogsbygden, som stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus, för att om möjligt se om dessa funnits även i andra trakter tidigare. 

Under tiden som jag (bitvis med hjälp av Annica Nettrup) registrerar dessa fynd monterar personalen alla de fynd som ligger i konvolut. Dessa utgörs av individer som är artbestämda och sorterade men s a s inte är tillförda samlingarna. De ligger i lådor och innehåller i flera fall mycket relevant data för vårt projekt. Gungflymosaikslända Aeshna subarctica är ett bra exempel. I huvudsamlingen finns det få från Skåne och endast från områden vi redan känner till. I lådorna med konvolut hittade vi flera individer från områden där arten inte finns idag. Dessa kommer vi att registrera när de är monterade (= uppsatta på nålar).

Mixed treats! Obestämda fr Sierra Leone, Italien och Skåne.
Nästa steg är att hjälpa till med artbestämning på material som inte är artbestämt. Det rör sig om inkomna trollsländor från olika privata samlingar, i dagsläget endast sorterade på familj. Detta började vi med idag, men för att vara pragmatiska så fortsätter vi att krasst lyfta ut de individer som utgörs av de prioriterade arterna och från Skåne. Det skulle ta alldeles för lång tid annars, bara gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum fanns t ex i 100-tals exemplar i dessa lådor.

Den dagen vi är klara med allt detta så kommer vi att kunna hjälpa till med artbestämning av övriga arter och möjligen också individer som ligger i sprit, larver och larvhudar. Det var hur som helst idag som vi började göra riktigt trevliga fynd. Det var idag som vi verkligen kände att arbetet med individregistreringen gav lön för mödan.

Citronfläckade kärrtrollsländor och den nämnda spetsfläckade.
Vi hann endast titta på en bråkdel av lådorna men hittade först mindre kustflickslända Ischnura pumilio från en ny lokal (Saxtorp), kul bara det. Nästa ögonöppnare var pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons, en individ från Bökeberg, vilket troligtvis är det sydligaste fyndet vi känner till. Det är idag ett välbesökt och välinventerat område som med allra största sannolikhet inte innehåller någon lämplig miljö för arten. Ytterligare några fynd gjordes under dagen i ungefär samma nivå.

Dagens roligaste fynd var häftigare och fick min puls att slå lite extra: en hona spetsfläckad trollslända Libellula fulva, från Yxenhult i norra Skåne 1939. Artens historia i Skåne är lätt att sammanfatta: det finns två historiska uppgifter från 1700- respektive 1900-talet från Vånga i nordost respektive Stockamöllan vid Ringsjön. Vid Vånga har den aldrig återfunnits, vid Stockamöllan rapporterades den vara försvunnen på 1960-talet. Den återfanns sedan där 2009 och två tillfälliga fynd har gjorts av enskilda individer (Kullaberg och Osby). Dagens fynd i lådan över obestämda trollsländor var därför mycket intressant och roligt. Nu ser jag fram emot nästa besök i de andra lådorna!

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar