söndag 16 november 2014

Trollsländeprojektet vill ha DINA bilder

Teneral gungflymosaikslända Aeshna subarctica, Nytebodaskogen, Skåne 2011.
Det skånska trollsländeprojektets sista säsong är över och nu under senhöst och vinter börjar arbetet med att redovisa resultatet av allas insatser. Till redovisningen, som ska utgöras av en bok, behöver projektet bilder. De kan tyvärr inte ersätta de som bidrar, men vill du ändå bidra med bilder på skånska trollsländor (de behöver inte vara tagna i Skåne) så skicka dem till undertecknad. Det kommer tydligt att framgå vem som tagit vilken bild. Alla bilder är välkomna, på miljöer, folk i fält osv.

Det spelar inte roll vilket år bilden är tagen, och inte heller så mycket var, men om det är bilder från andra länder så ange det, så vi slipper risken med att publicera bilder på underarter eller motsv som inte finns här.

I dagsläget behövs främst bilder på följande arter:
 • Vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus
  Bred kärrtrollslända L. caudalis
 • Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas
 • Spjutflickslända Coenagrion hastulatum
 • Månflickslända Coenagrion lunulatum
 • Större rödögonflickslända Erythromma najas
 • Klarblå mosaikslända Aeshna affinis
 • Fjällmosaikslända Aeshna caerulea
 • Kilfläckslända Aeshna isoceles
 • Vassmosaikslända Aeshna serrata
 • Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
 • Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum
 • Bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum


Som synes av dessa arter så kommer det åtminstone kort att nämnas en del arter som inte setts i Skåne under projektperioden.

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar