tisdag 30 september 2014

Ännu en ny art för Finland

Större klubbtrollslända Gomphus flavipes, hona, Serbien 2012.

För bara någon vecka sedan hittades ännu en ny art för Finland, den andra för i år, och vi kan ännu en gång konstatera att de verkligen är på tårna i vårt östra grannland. Den här gången gällde det större klubbtrollslända Gomphus flavipes, en art vi också har med i vår Next Stop Sweden?-lista över de arter vi tror mest kan dyka upp i Sverige (se mer om den listan här!) 

Vi har med andra ord anledning att återkomma om större klubbtrollslända, en art som av en del anses tillhöra Stylurus snarare än Gomphus. Det kanske vi får anledning att återkomma om också. Mer intressant just nu, är det finska fyndet, förstås, som du kan läsa mer om här. Väldigt kort bara, så är arten på uppgång och har både utökat sitt och återtagit delar av det utbredningsområdet i främst Mellaneuropa. Troligen beroende på allt bättre vattenkvalitet efter kräftgång i nedsmutsade vatten under 1900-talet. Att den varit på g ett tag visar också fynd av större klubbtrollslända i Helgolandsfällorna vid Kaliningrad, endast 30 mil trollsländevägen från Ottenby, för övrigt något vi har många anledningar att också återkomma om.

Nya arter för resp. land. * = återinvandrad/återfunnen, sågs senast 1934.
Den första nya arten för Finland i år utgjordes av brun kejsartrollslända Anax ephippiger. Vi har inte skrivit om det fyndet på grund av att den tidigare setts i både Sverige, Norge och Danmark, men också för att den bestämdes först i efterhand (den troddes första vara en mindre kejsartrollslända Anax parthenope). Samtidigt som det finska fyndet gjordes det tredje i Sverige, om det finns det mer att läsa här. Det finska fyndet finns beskrivet här.

Ser man på de arter som hittats som nya i våra grannländer och här hemma så slår Finland både Danmark och Sverige på fingrarna rejält. Se tabellen ovan. De senaste 15 åren har tio nya arter hittats i Finland. För Danmark och Sverige är summan sex, och då är en art i Danmark egentligen inte ny, utan återinvandrad/återfunnen. Det märkligaste med Danmark är dock att ingen ny art hittats sedan 2006 och att mindre kejsartrollslända ännu inte setts där. Norge har jag betydligt sämre koll på, men jag vet att mindre kustflickslända Ischnura pumilio hittades för första gången där 2012.

Vi skickar ett grattis till Finland medan vi övriga får leta mer för att komma ikapp med nya arter. Totalt ligger Sverige fortfarande före de andra men fortsätter finnarna så här så...

Tack till Petro Pynnönen, Erland Refling Nielsen och Kent Olsen för fynddata.

TILLÄGG 17/2 2015: Norge är utelämnat ovan men vi kan lägga till att mindre kustflickslända (2012) och blå kejsartrollslända (2013) är de senaste nya arterna där.

/MagnusInga kommentarer:

Skicka en kommentar