måndag 7 oktober 2013

Trollsländesommarlägret i nordvästra Skåne 2013

Nikolaj, Siska, Linda, Ture och Patric kollar kartan inför nästa stopp.
Nedanstående text är publicerad i Örkelljungabygdens Naturs senaste Alcedo. Här följer den också för de som inte har tillgång till denna. Texten är en utökad version av ett tidigare blogginlägg här på Epitheca.

För tredje sommaren i rad arrangerade det skånska trollsländeprojektet ett sommarläger öppet för vem som helst att vara med på under en dag eller flera. Under 2011 var det i trakten av Lönsboda i nordost, under 2012 på Österlen. I år var det dags för nordvästra Skåne att under en vecka få besök av trollsländeintresserade från när och fjärran (de som kom längst ifrån hade tagit sig dit från Belgien!).

Trollsländeprojektet syftar till att under perioden 2009-2014 inventera Skånes trollsländor, och det genomförs som så många andra liknande projekt som ett atlasprojekt. Man bokar med andra ord en eller flera rutor och rapporterar löpande eller när man är färdig. Det är samma rutor som de som inventerats under fågelatlasprojektet, exempelvis, med andra ord 5x5 km stora. Det är förhållandevis enkelt att inventera trollsländor, då man i varje ruta endast behöver påvisa att en art finns där. När man väl gjort det behöver man med andra ord inte leta upp arterna mer än på en plats. Trollsländorna är också en tacksam artgrupp av flera skäl, bland annat då de är relativt få (drygt 50 arter har setts i Skåne) och då de är aktiva endast i vackert väder under sommarhalvåret. Inga tidiga morgnar med andra ord, och man slipper ge sig ut om det är dåligt väder.

Svart ängstrollslända fast i sileshår.
Under årets läger utgick vi varje dag från Åsljunga, där vi hyrt stugan Solvik. Minst 23 personer var med under veckan och tillräckligt många var med varje dag för att vi skulle kunna dela in oss i två grupper. Dessa leddes av Linda Birkedal och undertecknad, och varje dag valde vi ut en eller flera atlasrutor att besöka. Vi hade valt ut sådana rutor som inte var bokade och särskilt de där det rapporterats inga eller väldigt få arter någonsin. Så ser det nämligen ut, till skillnad från de flesta andra publika artgrupper så finns det områden i Skåne där det aldrig befunnit sig någon trollsländeintresserad tidigare. Detta är en del av charmen, man känner sig ofta inte så lite som en pionjär, och chansen att göra roliga fynd är inte bara stor utan något man ofta gör. Det innebär också, att även de vanligaste arterna är av stort intresse då de aldrig rapporterats från många rutor i norra Skånes skogar.

Totalt 35 arter trollsländor sågs under veckan. Bästa rutorna var Vittsjö (26 arter) och Rya (25), men man ser inte alla förekommande arter under en vecka. Man missar vårarterna (som i flera fall slutat flyga) och en del sensommararter (som ännu inte börjat flyga). Vi hoppas nu att åtminstone några av dessa rutor återbesöks av andra för att spä på med vår- och sensommararter.

Det gjordes en hel del roliga fynd. Ur ett skånskt perspektiv var det glädjande att hitta flera lokaler för arter som kungstrollslända C. boltonii, stenflodtrollslända O. forcipatus, mindre sjötrollslända O. coerulescens och gungflymosaikslända A. subarctica. Alla dessa är troligen tämligen vanligt förekommande i norra Skåne, medan de i andra delar av Skåne saknas eller är mycket sällsynta på grund av att de miljöer de finns i saknas (som myrar och rinnande vatten i skog). Vi hittade också enstaka nya lokaler för flodflickslända P. pennipes, större ängstrollslända S. striolatum och sandflodtrollslända G. vulgatissimus. De två senare är antagligen även de inte ovanliga i trakten, men tillhör de som antingen knappt börjat flyga (sensommarart) eller var på väg att sluta flyga (vårart) för säsongen. 

Siska och Nicolas med starr- och gungflymosaikslända.
Mest intressant var en ny lokal för pudrad kärrtrollslända L. albifrons. Den är i dagsläget endast känd från ett drygt dussin lokaler i Skåne. Vi hittade minst sex nya rutor med förekomst av mindre glanstrollslända S. arctica, vilket ökade på antalet rutor till 17. Den arten finns troligen på nästan varenda blöt myr med öppna partier, men kan vara svår att komma åt just på grund av sitt miljöval. Då den lägger ägg i riktigt små blöta partier och inte i öppna vatten, kan det också vara så att man som inventerare inte ens besöker dess miljöer.

Under lägret sprang vi på ett knippe riktigt fina, troligtvis tidigare mer eller mindre okända lokaler. Kronan på verket av dessa var av allt att döma Lingasjön, strax öster om Eket, inte särskilt långt från E4:an. Vid Lingasjön hittade vi ett 20-tal arter och med de förutsättningar som där råder bör det gå att hitta närmare tio arter till under vår- och sensommar. Vi fann under våra två besök bland annat mindre glanstrollslända S. arctica, gulfläckig glanstrollslända S. flavomaculata och gungflymosaikslända A. subarctica.

När man ändå är i krokarna rekommenderas även ett besök i en damm inne i Eket, cirka 100 meter söder om Rya kyrka. Dammen var en stor överraskning, inte minst för att där fanns pudrad kärrtrollslända L. albifrons. Minst 16 arter sågs i denna tätortsdamm.

En annan fin lokal var Gundrastorps kvarn, vid Vieåns utlopp i Vittsjön. Här sågs i princip samtliga arter som förekommer längs rinnande vatten i Skåne: stenflodtrollslända O. forcipatus, kungstrollslända C. boltonii, mindre sjötrollslända O. coerulescens, flodflickslända P. pennipes med flera arter. I Vittsjö hittade vi också två små fina, lättillgängliga gölar alldeles intill idrottsplatsen, där vi hade en rolig mix av arter som finns i näringsfattiga miljöer, som nordisk kärrtrollslända L. rubicunda och gungflymosaikslända A. subarctica, såväl som en av veckans väldigt få blå kejsartrollsländor A. imperator.

Robin med mindre glanstrollslända på näsan.
Vi hoppas fler besöker dessa lokaler och andra i Örkelljungatrakten framöver och bidrar till vår ökade kunskap om nordvästskånes trollsländefauna generellt.

Kvällarna under veckan innehöll sociala aktiviteter som bad, grillning, bildvisningar och artbestämningar av larvhudar vi samlat in under dagarna. Vädret var så bra att vi kunde vara ute varenda dag, och alla utom två bestod av optimalt trollsländeväder, något man knappast räknar med under en svensk julivecka.

Vi väckte lite uppmärksamhet förstås, ett otal markägare och andra nyfikna pratade vi med under veckan. Lokalpressen i form av Radio Malmöhus och Helsingborgs Dagblad/NST kom och gjorde reportage.

Vi såg förstås mycket annat än trollsländor också. Fåglar som kungsfiskare, trana, fiskgjuse, domherre och horder av mindre korsnäbb. Ganska gott om snok, tusentals små paddor, blommande myrliljor, sileshår och sälgskimmerfjäril var också roliga bekantskaper.

Jag vill passa på att tacka alla som var med och gjorde veckan så otroligt bra. Vi kommer att arrangera ett läger även under 2014, för det är så många som fört fram önskemål om detta. Var det kommer att vara är i dagsläget oklart, men stalltipset är någonstans i norra Skåne.

/Magnus Billqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar