onsdag 28 augusti 2013

Sällsynta trollsländor i Sverige

Samtliga 64 arter trollsländor observerade i Sverige.
Falsterbo Bird Show är en årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus. Syftet är att öka allmänhetens intresse för naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet samt generera ett överskott till fågelskydd och naturvård. Falsterbo Bird Show äger rum på ridanläggningen Falsterbo Horse Show, nära Skanörs ljung. Förutom fåglar på schemat finns det i årets program allt från snöleoparder (föredrag av Ola) till fjärilar och - förstås - trollsländor.

Undertecknad kommer på söndagen att hålla ett föredrag med titeln "Sällsynta trollsländor i Sverige", och i programmet står det följaktligen så här: "I Sverige har det hittills setts 64 arter trollsländor. Av dessa är 57 bofasta och sju tillfälliga. Många av arterna är ganska vanliga och om man är ute regelbundet och letar i olika miljöer har man god chans att hitta kanske 50. Men de övriga då? Magnus Billqvist ger här en genomgång om våra mest sällsynta trollsländor, var och hur man kan hitta dem och tipsar även om några arter som kan vara på gång inom några år." 

Jag kan avslöja redan nu, att fokus kommer att läggas på de allra mest sällsynta och i synnerhet de åtta arter som ännu inte setts här men som är förväntade.

Efter föredraget blir det, om vädret tillåter det, en trollsländevandring i omgivningarna. Har du inte skaffat Svenska Trollsländeguiden än så passa på och gör det under Falsterbo Bird Show.

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar