söndag 16 december 2012

Lokaltips: Valongo, Portugal


Så här mitt i vintern är det enkelt att vandra utomlands åtminstone i tankarna. Vi delar därför med oss av en utmärkt lokal att utnyttja om du är på resande fot och har vägarna förbi Porto i Portugal. Förutom portvinsprovningar och annat självklart rekommenderar vi då ett besök till närbelägna Natura 2000-området Valongo. 

Det är en ytterst vacker plats men ganska begränsat i storlek och är skyddat på grund av förekomsten av bland annat några mossor och ormbunksväxter som i Portugal endast finns här och på några av atlantöarna, samt en vacker salamander (Chioglossa lusitanica) som i världen endast finns i den nordvästra delen av iberiska halvön. Genom området rinner floden Ferreira, som är ömsom strömmande och ömsom sakta rinnande. Där finns grunda såväl som djupa partier, och öppna såväl som skuggade delar. Vattnet sägs vara förhållandevis rent och allt detta tillsammans borgar för en mycket fin trollsländefauna. Främst är det inte oväntat rinnande vatten-arter som finns här och av dem finns det många.

Utgå från bron här, vi rekommenderar främst den östra sidan då vattnet från det väderstrecket är lättare att nå. Möjligen kan man inte köra hela vägen fram, men det är ett populärt picknickställe så det är skyltat. I värsta fall får man parkera en bit bort och gå den sista delen, men även den promenaden är fin.

Boyeria irene
Åt ena hållet, från bron sett, är det djupare, mer långsamt rinnande och med mer skuggade partier. Här håller den spektakulära Boyeria irene (”kamouflerad flodmosaikslända”) till, särskilt flyger den lågt och revirhållande i de skuggade partierna över de något djupare delarna av floden. I detta område var Oxygastra curtisii (”orangefläckad trollslända”) inte ovanligt förekommande, och kungstrollslända Cordulegaster boltonii såg vi också här, men endast fåtaligt.

Två av de på dessa breddgrader förekommande jungfrusländorna ses i goda antal, det vill säga Calopteryx haemorrhoidalis (”kopparfärgad jungfruslända”) och C. xanthostoma (”gulstjärtad jungfruslända”). Båda dessa var det mest av på andra sidan bron. Där öppnar det upp sig mer, och direkt i anslutning till bron finns lite mer växtlighet även ute i vattnet. Här är ”pokalflickslända” Erythromma lindenii och blå kejsartrollslända Anax imperator vanliga. 

Platycnemis acutipennis
Längs med i stort sett hela floden eller lite här och där, ses mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens anceps och den lilla kustflicksländan Ischnura graellsii (”bågflickslända”). Vanliga är också två arter flodflicksländor, dels den vackra Platycnemis acutipennis (”ljusröd flodflickslända”) och dels den ytterst ljusa P. latipes (”blek flodflickslända”). 

Man kan gå ut i de partier av floden som är grunda, steniga och mer strömmande. Gör gärna det, det blir väldigt mycket enklare att komma åt några av Valongos riktigt roliga arter då. Flera arter flodtrollsländor kan här ses sida vid sida. Den från Sverige välbekanta stenflodtrollsländan Onychogomphus forcipatus finns här, men ser något annorlunda ut och består av underarten O. f. unguiculatus. Passa på att jämföra dess storlek och utseende med den andra Onychogomphus-arten som är vanlig i Valongo nämligen O. uncatus (”större tångtrollslända”).

Onychogomphus uncatus
Även Gomphus-släktet är väl representerat, dessutom med tämligen sällsynta arter ur ett globalt perspektiv. Den enda obs jag hittills haft av Gomphus simillimus (”gul klubbtrollslända”) gjorde jag här. Två av Europas få trollslände-endemer finns här också, nämligen G. pulchellus (”smal klubbtrollslända”) och troligen även G. graslini, även om vi inte såg just den under vårt besök.

Andra artgrupper av intresse som påkallade uppmärksamhet var fåglar (svart stare, blek tornseglare, turturduva, kungsfiskare, forsärla, gulhämpling, klippsvala, polyglottsångare) och dagfjärilar (makaonfjäril Papilio machaon, segelfjäril Iphiclides podalirius och Charaxes jasius). 


/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar