tisdag 27 november 2012

Skånska fenologirekord 2012

Årets första mindre glanstrollslända rapporterades 24 dagar tidigare än innan.
Här nedan listar vi årets skånska fenologirekord. Som vanligt måste vi flagga för att samtliga fynd ännu ej är validerade, så ändringar kan ske. Vi måste också återigen fastslå, att vi utgår enbart från fynd som är inlagda i Artportalen (det finns gott om fynd som inte finns rapporterade).

En mer detaljerad lista över samtliga arter inklusive medianflygtid kommer som vanligt att tas fram och läggas ut på det skånska trollsländeprojektets hemsida när samtliga fynd är validerade.

Det förekommer troligtvis fortsatt en del fynd som är av karaktären ”slentrianbestämningar”. Precis som inom fågelvärlden artbestäms en del arter på ren slentrian: ”den är ju så vanlig”. När detta görs t ex två veckor innan första tidigare fyndet gjorts bör de inte godkännas utan dokumentation. ”Vad skulle det annars vara?” ska inte räcka för fynd som utgör fenologirekord. Här kan vi bara hoppas validerarna är på tårna och uppmärksammar sådana fynd och inte bara slentriangodkänner vanliga arter vilket kan vara lätt gjort i mängden av data.

Det görs fortsatt förhållandevis få fynd av stenflodtrollslända.
Med större kunskap, bättre litteratur och ordentliga rutiner blir det förhoppningsvis allt färre fel av denna natur. Är du osäker så fråga, t ex i forumet på Facebook (som är det enda svenska forumet där det diskuteras trollsländor idag vad vi vet), eller kolla flygtiderna på Artportalen eller i Svenska Trollsländeguiden (i slutet av den boken finns uppslag med samtliga svenska arters flygtider). Är ditt fynd tidigare eller senare än de tider som antyds där, är det läge att vara försiktig.

I en del fall kan det också röra sig om ren felinmatning. Jag har själv t ex råkat lägga in bred kärrtrollslända istället för bred trollslända, eftersom autoformuläret föreslår detta när man börjar skriva br-. När detta görs för ovanliga arter syns det, medan fynd av mer vanliga arter inte uppmärksammas på samma sätt.

Även om antalet rekord fortsatt är högt, så ser vi en utplanande kurva med allt färre extrema förändringar av fenologidatumen. Detta är förstås förväntat efter några år med allt bättre rapportering. De flesta förändringar under 2012 består därför av några få dagar åt endera hållet och beror i de allra flesta fall fortfarande på att vi ännu inte har tillräckligt stor fynddata. Detta gäller i synnerhet de mer sällsynta arterna, som bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis, vinterflickslända Sympecma fusca, griptångsflickslända Coenagrion armatum samt nya arter som mindre kejsartrollslända Anax parthenope, där vi helt enkelt har så lite fynddata att nästan all ny rapportering innebär förändring.

Något som också fortsatt sätter sin prägel på både fynden i allmänhet och fenologin i synnerhet, är hur och var skåningarna tittar på trollsländor. Det är en stor koncentration av rapporter från tätortsnära områden och därför har vi få rapporter av relativt vanliga arter som lever i skogs- och myrland. Exempel på detta är myrtrollslända Leucorrhinia dubia, stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus, kungstrollslända Cordulegaster boltonii och mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens.

Klicka på bilden för att se årets skånska fenologirekord.


/Magnus