lördag 23 juni 2012

Lokaltips: Limonlu, Turkiet


Fler och fler lämnar Sverige för att kolla trollsländor utomlands. Det finns dock dåligt med reserapporter eller lokalbeskrivningar som hjälper den trollsländeintresserade vagabonden att hitta rätt. Att själv leta sig fram till bra lokaler kan vara charmigt, men i del områden är det vare sig enkelt eller praktiskt. Eftersom vi dessutom vet att vi har läsare från andra länder som via Google Translate läser vår blogg tänker vi att det inte vore fel, att dela med oss av bra lokaler vi besökt under våra resor. Vi börjar i Turkiet.

Limonlu
Detta är en fin lokal för främst rinnande-vatten-arter som man kan lägga både mycket tid och flera besök på. Det är en mycket praktiskt lokal att ta sig till då den ligger längs vägen mellan Adana och Silifke, det vill säga den väg man måste åka på för att ta sig till Göksudeltat från Adana. För att tala klarspråk för den som inte varit där eller kan geografin, så är det Adana man oftast flyger till för att uppleva sydöstra Turkiet och Göksudeltat är en av Medelhavets bästa fågellokaler. Med andra ord passerar man med väldigt stor sannolikhet byn Limonlu, som ligger längs väg 400. 

Orthetrum chrysostigma
I byn tar man av åt nordväst (åt höger från Adana sett) i den enda korsning i byn som är en korsning att tala om, det vill säga den enda med ljus. Följ vägen och sikta in er på de skyltar som visar vägen till ”Picknick”. Börjar det gå uppför berget har ni kört fel, vänd då och leta upp nämnda skyltar. Följ vägen i någon enstaka kilometer. Efter en stund rinner ån längs vägen och man kör in i en stor och djup ravin. Floden är kanaliserad och ser trist ut första biten, men efter ”picknickstället” blir det bättre. Passera alltså "picknickstället" (uppenbart när man ser det).

Det är inte helt enkelt att parkera då det är smalt och nära branterna, så kör vidare till ni når ett stort inhägnat område på höger sida. Här finns det lite plats att stå. Parkera här och gå tillbaks längs vägen mot vattendraget. Här kommer man åt ån på flera ställen och kan också gå över densamma på en hemmagjord bro. I detta område, det vill säga längs vattendraget och i fruktodlingarna på andra sidan, fanns vid vårt besök bland annat epålettsjötrollslända Orthetrum chrysostigma, blåpannad sjötrollslända O. brunneum, mindre sjötrollslända O. coerulescens, större sjötrollslända O. cancellatum, smal sjötrollslända O. sabina, blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens intermedia, levantklubbslända Gomphus davidi och vit flodflickslända Platycnemis dealbata. Med andra ord inte mindre än fem(!) arter sjötrollsländor (Orthetrum), och då såg vi ändå inte dvärgsjötrollslända O. taeniolatum som också säkert finns i området.

Platycnemis dealbata
Även fågel av intresse noterades, som blåtrast på bo, alpseglare, levantbulbyl och dvärgrördrom, men största pulshöjaren var ett argt vildsvin.

När ni är nöjda här kör ni vidare. Passera över en bro, parkera där det är möjligt. Gå tillbaka över bron och in till höger på en grusväg som går mellan ån och branten. Efter några hundra meter öppnar sig landskapet kring vattendraget och bildar en bredare, öppen sträcka med översvämningsmarker och revlar. Vi var lite tidiga men senare på säsongen är här antagligen bra för flera arter flodtrollsländor (Onychogomphus, Gomphus). Nu fick vi nöja oss med fantastiska obsar av spetsfläckad florvinge Epallage fatime, karminobelisk Trithemis arteriosa, smal sjötrollslända Orthetrum sabina och vit flodflickslända Platycnemis dealbata. 

På fågelfronten gladde balkanhök, smyrnakungsfiskare, klippnötväcka, alpseglare, pilgrimsfalk, levantbulbyl och dvärgrördrom. Efter att vi spenderat lite tid här, och var på väg att även kolla av andra sidan floden, kom ett oväder in så vi flydde och ställde kosan åt annat håll. Nästa gång vi kommer till Turkiet är Limonlu ett av ställena vi först skriver upp på ”ska-besöka-listan”. Även längre uppströms såg det mycket fint ut, så jag hoppas jag får uppleva Limonlu igen.
/Magnus
Epallage fatime


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar